Historie

Divadelní klub Vrchlabí byl založen v roce 2003 a původně fungoval jako divadelní spolek pro studenty místního gymnázia. Cílem tohoto uskupení bylo především ukázat novým adeptům tohoto podivného, ale podmanivého řemesla, že divadlo není jen pozlátko, ale hlavně práce. Za hodinovým vystoupením ve světlech reflektorů se ukrývají týdny hledání a měsíce zkoušek. Produktem činnosti divadelního klubu byla autorská komorní představení.

V roce 2009 došlo ke změně právní formy klubu. Bylo založeno občanské sdružení Divadelní klub Vrchlabí se zaměřením na  organizování vystoupení ochotnických i profesionálních divadelních spolků i známých osobností,  pořádání nedivadelních akcí a provoz kina. V budoucnu by mělo dojít i k obnovení činnosti studentského divadelního spolku.

V současné době jsou veškeré aktivity Občanského sdružení upřeny ke stavebním úpravám spojeným s vybudováním alternativní scény – Komorního divadla a provozům s ním spojených v části objektu ve Vančurově ulici čp. 407 ve Vrchlabí. Stavební práce byly zahájeny dne 12.7.2010 firmou D+D Real a dokončeny začátkem listopadu roku 2010.